Koçluk Eğitimi
Özgül Karcı

Koçluk Eğitimi

TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

KOÇLUK TANIMI VE ÇERÇEVELERİ

a) Koçluk nedir ?

b) Koçluk neden önemlidir?

c) Koçluk çeşitleri

KOÇLUK YAKLAŞIMINDA TUTUM

a) Özbenliği ortaya çıkarmak ve egodan sıyrılmak.

b) Yargısız olmak ve farklı gerçeklere saygı göstermek.

c) Olumluluk

KALİBRASYON VE UYUM SAĞLAMA

a) Uyum sağlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar

b) Uyumun anahtar ögeleri

c) Beden dili

ETKİN DİNLEME VE GERİ BİLDİRİM

a) Etkin dinlemenin özellikleri

ETKİN SORULAR

a) Etkin soruların özellikleri

b) Bazı soru örnekleri

AKTİF KOÇLUK MODELİ

a) İstenen durum

b) Mevcut  durum

c) Hedefle olan açıklık

YAŞAM ÇARKI VE ALANLARI

a) Yaşam alanlarının değerlendirilmesi

b) Yaşam çarkı ile çalışmalar

HEDEF BELİRLEME

a) Hedefin saptanması

b) Hedefin hizmet ettiği değerlerin üst değerlerin ortaya çıkarılması.

c) Hedefin ekolojik olarak test edilmesi

d) Hedefin netleştirilmesi

e) Hedefin parlatılması

 

 

 

 


Etkili Okuryazarlık
Feray Atalay

Etkili Okuryazarlık

Bu kurs programı sonunda bireyin;  etkili Okuryazarlığı yaygınlaştırması,  kurmaca ve gerçeklik kavramları hakkında bilgilendirmesi,  Türk Dilini özenli kullanması, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru kullanması, öykü yazma yöntemlerini kavraması, olay yazıları hikâye, masal, tiyatro, diyalog ve anı örneklerini hazırlayabilmesi, etkileşimlerde zaman, mekân, kişi ve olayları bağlantılı bir şekilde kurgulaması, resim, fotoğraf, gazete haberlerinden hikâyeler oluşturabilmesi, şiirlerin özelliklerini, türlerini tespit edebilme ve yazabilmesi, romanın yapı öğelerini bilme, roman tekniklerini kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

Türk İşaret  Dili
Feray Atalay

Türk İşaret Dili

Programın sonunda kursiyer; TİD ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Bu kapsamda; günlük yaşamında kullandığı besin, giyecek ve takı, eşya, taşıt, bitki ve hayvan, varlık, meslek, okul, eğitim, devlet, il isimleri ile trafik, spor, iklim-coğrafya ve zamanla ilgili terimleri, fiiller, sıfatlar ve zıt anlamlı kelimelerin işaretlerini hatasız olarak kullanabilecektir. Günlük yaşamda kullanılan TİD cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilecek ve uygulayabilecektir. Kurs süresi toplam 120 saat olup 40 derste tamamlanmaktadır.