İngilice A1
Nimet Vural

İngilice A1

Yabancı dil öğretim programı A Seviyesi (A1+A2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi”nde “Temel Dil Kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır. A1 Seviyesi dil kullanımında en temel aşamadır. Dil öğrenenlerin kendilerini en basit şekilde ifade edebildikleri aşamadır. Kişiler (oturduğu yer, tanıdıkları, sahip olduğu şeyler gibi) hakkında en basit soruları yöneltmeleri ve benzeri soruları yanıtlamaları, kendilerini ve başkalarını tanıtmaları, nerede yaşadığı gibi kişisel bilgileri sormaları, cevaplamaları, karşısındaki insanların yavaş ve açık konuşarak kendisine yardımcı oldukları sürece onlarla basit bir şekilde konuşmaları, bir metni okumaları, bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları, sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri, basit nezaket kalıplarını kullanmaları, yapılan yol tariflerini anlamaları hedeflenmektedir.

İngilizce A2
Nimet Vural

İngilizce A2

Yabancı dil öğretim programı A seviyesi (A1+A2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi”nde “Temel Dil Kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır. A2 seviyesi; dil öğrenenlerin temel gereksinimlerini ifade edebildikleri, bilindik konularda basit bilgi alışverişi yapabildikleri seviyedir. 

 Kendileri ve aileleri, alışveriş, görmek istedikleri yerler, meslekler vb. konularda sıkça karşılaşılan ifade ve deyimleri anlamaları, kendi tecrübelerini uygun ifade ve deyimlerle anlatabilmeleri, gündelik konular hakkında basit bilgi alışverişi yapabilmeleri, gündelik işleri yaparken iletişim kurabilmeleri, anlık ihtiyaçlarını ve duygularını dile getirebilmeleri, geçmişlerini basit ifadeler kullanarak tanımlayabilmeleri, çevrelerini betimleyebilmeleri, yapılan bir davete uygun karşılık verebilmeleri, gelecekteki planlarından bahsedebilmeleri, yol tariflerini anlamaları ve yol tarif edebilmeleri